Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1073 (2007-2008)
Innlevert: 08.05.2008
Sendt: 09.05.2008
Besvart: 21.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kan en få oppgitt tallene for hvor mange km vei, henholdsvis stamveier og øvrige riksveger, som er bygget i de enkelte år fra og med 2001 til og med 2007?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Tabellen nedenfor viser antall km riksveg, fordelt på stamveg og øvrig riksveg, som er åpnet for trafikk de enkelte år i perioden 2001-2007. Tallene omfatter både nybygde vegstrekninger og utbedring/ombygging av eksisterende veg.

År Stamveg (km) Øvrig riksveg (km)

Sum (km)

2001 64,2 60,6 124,8

2002 32,0 107,7 139,7

2003 52,7 94,1 146,8

2004 64,4 43,9 108,3

2005 93,1 36,6 129,7

2006 80,8 31,7 112,5

2007 64,6 71,1 135,7