Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1100 (2007-2008)
Innlevert: 15.05.2008
Sendt: 16.05.2008
Besvart: 23.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Kan finansministeren gi en oversikt over antall ansatte, inkludert ansatte på engasjement, i de enkelte regioner og funksjonsområder i skatteetaten, samt hvor mange som er tilsatt, og hvor mange som er sluttet i hver region/funksjonsområde etter 1. januar 2007?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at den nye organiseringen av skatteetaten, med et Skattedirektorat og fem regioner, trådte i kraft fra 1. januar 2008. Jeg har derfor innhentet tall for perioden fra 1. januar til 30. april 2008.

Per 1. januar 2008 var det til sammen 6 401 ansatte i skatteetaten, fordelt på 6 064 årsverk. Per 30. april var 6 305 personer ansatt i etaten, fordelt på 5 978 årsverk. Det sluttet 157 personer og ble tilsatt 61 personer i denne perioden.

Nedenfor følger tabellarisk oversikt over status og utvikling i antall ansatte i Skattedirektoratet hhv. i regionene fordelt på funksjonsområder:Antall ansatte i Skattedirektoratet per 30. april 2008

Forebygging og kontroll 57

Innovasjon og utvikling 28

Rettsavdelingen 119

Regionstyring 22

Staber 22

Øvrige 5

Skatteetatens IT- og servicesenter 640

SUM 893Antall ansatte i regionene per 30. april 2008

OSK SKØ SKS SKV SKM SKN SOL SUM

Veiledning 154 86 94 64 43 441

Fastsetting 679 455 471 332 245 2182

Kontroll 567 225 231 181 158 1362

Skattekrim 60 24 23 16 15 138

Innkreving 81 51 86 35 35 288

Administrasjon 160 86 85 72 43 446

Øvrige 35 89 5 117 3 306 555

SUM 35 1790 932 1107 700 542 306 5412Avgang av ansatte i Skattedirektoratet fra 1. januar til 30. april 2008

Forebygging og kontroll 1

Rettsavdelingen 6

Øvrige 2

Skatteetatens IT- og servicesenter 16

SUM 25

Avgang av ansatte i regionene fra 1. januar til 30. april 2008

OSK SKØ SKS SKV SKM SKN SOL SUM

Veiledning 1 1 2 2 6

Fastsetting 10 8 5 2 6 31

Kontroll 7 5 9 2 2 25

Skattekrim 1 1 1 3

Innkreving 3 4 7

Administrasjon 5 1 4 4 14

Øvrige 1 16 1 11 8 4 5 46

SUM 1 43 17 36 16 14 5 132Tilgang av ansatte i Skattedirektoratet fra 1. januar til 30. april 2008

Rettsavdelingen 2

Skatteetatens IT- og Servicesenter 25

SUM 27Tilgang av ansatte i regionene fra 1. januar til 30. april 2008

OSK SKØ SKS SKV SKM SKN SOL SUM

Veiledning 1 1 2

Fastsetting 2 2 2 4 10

Kontroll 2 1 3

Administrasjon 3 2 1 6

Øvrige 5 8 13

SUM 9 5 12 3 4 1 34