Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1114 (2007-2008)
Innlevert: 16.05.2008
Sendt: 19.05.2008
Besvart: 29.05.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I DN 22.04.08 lover ENOVA å nå målet om en tredobling av vindkraft innen 2010 - koste hva det koste vil. Dette løftet skal også ha blitt gjentatt ovenfor flere bransjeorganisasjoner den siste uken.
Har statsråden regnet på hvor mye dette vil koste innen 2010, og hvordan dette vil påvirke ENOVAs støttemulighet til ytterligere tiltak innen varme og energieffektivisering?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Enova styres gjennom 4 års avtaler med Olje- og energidepartementet, der de overordnede målene for selskapet er sentrale. Målet er å etablere 12 TWh fornybar energi og miljøvennlig energiomlegging i årene 2001-2010, hvorav 3 TWh skal være økt utbygging av vindkraft og 4 TWh økt utbygging av fjernvarme. Fram til i dag har Enova kontraktfestet 10 TWh, hvorav 1,4 TWh er vindkraft og 2,7 TWh fjernvarme. Det resterende 5,9 TWh er nådd gjennom blant annet energigjenvinnings- og energisparingsprosjekter.

Det er Enovas oppgave å foreta beregningene på hva det vil koste å nå vindkraftmålet. Kostnadene ved vindkraftutbygging har økt de siste årene. Derfor har vi fått på plass en ny og forbedret investeringstøtte til vindkraft, hvor Enova vil gi tilstrekkelig støtte til at prosjektene faktisk blir realisert. En effektiv styringsmodell forutsetter tilstrekkelig allokering av midler for at alle målene blir nådd. I 2004 hadde Enova en økonomisk ramme på ca 520 mill. kroner. I 2008 er de totale inntektene til Energifondet budsjettert til 1,45 mrd. kroner, inklusiv renter. Enova har også en tilsagnsfullmakt 400 mill. kroner. Enovas økonomiske rammer er dermed nær tredoblet de siste 4 årene. Enovas rammer for de neste årene avklares endelig i statsbudsjettene.

Enova ligger godt an til å nå målene som er satt. Delmålene innen vind og varme skal nås. Samtidig vil arbeidet med energieffektivisering være et viktig satsningsfelt fremover.