Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1156 (2007-2008)
Innlevert: 26.05.2008
Sendt: 26.05.2008
Besvart: 02.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Den nye privatskoleloven åpner for etablering av private skoler som representerer et pedagogisk alternativ. Vollen Montessoriskole i Asker har søkt om å få utvide antall elever fra om lag 60 til om lag 100. I brev av 16. april 2008 til statsråden begrunner Asker sin ordfører hvorfor det er viktig med en rask avklaring, og at en utvidelse er ønsket både av hensyn til foreldrenes valg, og av hensyn til skoletilbudet i Asker kommune.
Hvorfor somler statsråden med å gi skolen og kommunen en positiv avklaring?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Utdanningsdirektoratet oversendte i brev av 1. oktober 2007 til Kunnskapsdepartementet klagesak vedrørende Vollen Montessoriskole i Asker. Saken gjaldt klage av 15. juni 2007 fra Vollen Montessoriskole over Utdanningsdirektoratets vedtak av 5. juni 2007 der søknad om elevtallsutvidelse avslås.

Kunnskapsdepartementet mottok utfyllende informasjon fra Vollen Montessoriskole 11. desember 2007 og har mottatt brev fra Asker kommune datert 16. april 2008 der skolens søknad om elevtallsutvidelse støttes.

Saken har vært til behandling i Kunnskapsdepartementet og det ble 29. mai 2008 fattet vedtak hvor Vollen Montessoriskole gis medhold i saken og elevtallsutvidelse godkjennes.