Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1254 (2007-2008)
Innlevert: 10.06.2008
Sendt: 11.06.2008
Besvart: 18.06.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Narvik kommune ønsker å kjøpe en eiendom av Statsbygg på fagernesfjellet for videreutvikle næringslivet i området. Statsbygg sentralt nekter å selge, selv om Statsbygg nord er positiv til salg.
Hva vil statsråden gjøre for å finne en løsning i saken slik at Narvik kommune kan få til en helt nødvendig næringslivutvikling i området?

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Ved salg av statlig fast eiendom følger det av avhendingsinstruksen at eiendom skal selges til høystbydende etter åpen budrunde. Narvik kommune har bedt om direktesalg, men dette kan bare skje dersom eiendommen har liten verdi eller det bare er en eller et mindre antall kjøpere som er aktuelle. Det er rimelig å anta at det kan være flere aktuelle kjøpere til området, eller deler av området, som kommunen ønsker å kjøpe. Det vises til arealer som er bortfestet til alpinanlegg og fritidshytter.

Pr. i dag er det ikke vurdert om staten skal legge området ut for salg. For å få avklart Narvik kommunes muligheter for kjøp av ønsket areal, vil det likevel bli satt i gang en prosess hvor den statlige forvaltningen av slike områder som også berører generelle utmarks- og friluftsinteresser, blir vurdert. Det er ikke mulig å forutsi hva utfallet av denne prosessen vil bli.