Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1275 (2007-2008)
Innlevert: 12.06.2008
Sendt: 13.06.2008
Besvart: 20.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Lærlinger som tar VG3, Helsearbeiderfaget i Videregående skoler i Vest-Agder, får ikke beholde lærebøker i læretiden, noe som er helt nødvendig for god utdanning.
Hva kan statsråden gjøre for å følge opp lærlinger med gratis lærebøker i læretiden?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det følger av opplæringsloven § 3-1 at opplæringen i offentlig videregående skole eller i lærebedrift som hovedregel er gratis. Av bestemmelsen fremgår det imidlertid at fylkeskommunen er gitt ansvaret for å holde elevene, men ikke lærlingene, med nødvendige trykte og digitale læremidler. Regelen er presisert i forskrift til opplæringsloven § 19-6 som kun omhandler elever og fylkeskommunens ansvar for disse. Skoleeier står fritt til å velge og organisere læremiddelordningen som en utlånsordning, en stipendordning eller en kombinasjon av utlån og stipend.

Noen lærlinger vil kunne ha behov for å ha noen læremidler i læretiden i bedrift. Departementet legger imidlertid til grunn at lærebedriften eller lærlingen selv må sørge for eventuelt nødvendige læremidler i læretiden, dersom lærlingen ikke har fått bøkene med seg fra vg2 og/eller vg1. Det vises blant annet til at lærlinger får lønn i hele læretiden.