Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1282 (2007-2008)
Innlevert: 13.06.2008
Sendt: 16.06.2008
Besvart: 24.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1073. Inkluderer de oppgitte km. tallene også nybygde veistrekninger i de tre OPS-prosjektene?
Hvordan fordeler disse seg i tilfelle på de enkelte år og prosjekt?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Tallene omfatter også de to OPS-prosjektene som er åpnet for trafikk og som er på stamvegnettet. Prosjektet E39 Øysand – Thamshavn i Sør-Trøndelag ble åpnet for trafikk i 2005, og den nye vegstrekningen er 22 km lang. Prosjektet E39 Handeland – Feda i Vest-Agder ble åpnet for trafikk i 2006, og den nye vegstrekningen er 17,5 km lang. Prosjektet E39 Grimstad – Kristiansand er fortsatt under bygging og vil bli 38 km langt når det blir ferdigstilt.