Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1334 (2007-2008)
Innlevert: 20.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Besvart: 30.06.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil statsråden skrinlegge arbeidet med statsgaranti til OL i Tromsø?

Begrunnelse

Det har i lengre tid vært klart at de fleste folk ikke støtter å bruke store offentlige summer på å arrangere olympiske leker i Tromsø. Flere meningsmålinger viser at folk flest ikke synes det er fornuftig å arrangere en så dyr fest, som tross alt varer kun to uker.
Det er også tydelig at svært mange innen idretten har kommet til at et OL i Tromsø vil trekke altfor stor andel av anleggsmidlene vekk fra prioriterte anlegg i andre deler av landet. Behovet for nye baner, haller, løyper og andre anlegg er stort mange steder. Breddeidretten nærmest roper etter hensiktsmessige arenaer, fordi det i lengden er slitsomt å drive idrett under kummerlige forhold. Et pengesluk i Tromsø vil medføre en utsettelse av mange andre etterlengtede prosjekt.
VG har avslørt nye tall som tyder på at et OL i Tromsø kan koste opp til 25 milliarder kroner. Hvis store deler av dette må tas over statsbudsjettet vil det gi mindre penger til andre viktige samfunnsoppgaver, slik som et helsevesen i krise, veier som knapt har sett ny asfalt på flere tiår, og et underbemannet politi.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Nei.