Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1339 (2007-2008)
Innlevert: 20.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Besvart: 27.06.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): De kristne kopterne i Egypt blir utsatt for stadig større overgrep. 28. mai ble fire koptere skutt og drept av maskerte menn i gullsmedforretningen sin i Kairo. Dagen etter ble en koptisk gullsmed i Alexandria ranet. Den egyptiske skribenten Ahmad Al-Aswani skriver at kopterne nå er "fritt vilt", og at egyptiske myndigheter bygger opp under dette. KrF reagerer sterkt på dette.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å få egyptiske styresmakter til å stoppe voldsbølgen mot de kristne kopterne i Egypt?

Begrunnelse

Det er dessverre grunn til å tro at kopterne nå blir utsatt for systematisk forfølgelse i Egypt. Angrepene den 28. og 29. mai ble etterfulgt av at Abu-Fana-klosteret den 31. mai ble angrepet av maskerte menn væpnet med automatvåpen. Fire munker ble såret, og tre andre ble kidnappet, slått og truet med døden om de ikke omvendte seg til islam, før de til slutt ble satt fri.
Den egyptiske skribenten Ahmad Al-Aswani er fortvilet over overgrepene, som har gått frå å være enkelthendelser til å bli en serie, uavbrutte angrep. Han mener at den egyptiske regjeringen stilltiende aksepterer og til dels støtter opp om det som skjer. Forbryterne som står for angrepene får gå fri. Regjeringsstyrt presse bygger opp under islamistene sin retorikk.
Han skriver at det som skjer er et forsøk på å terrorisere de kristne kopterne for å tvinge dem til å emigrere eller konvertere til islam. Han tror at flertallet av Egypts muslimer i utgangspunktet var solidariske med kopterne, men at dette kan ha endret seg etter at islamister har fått anledning til å forgifte stemningen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er kjent med at spenningen mellom koptere og muslimer den siste måneden har vært tema for offentlig debatt i Egypt.

Egyptiske myndigheter har arrestert en rekke personer etter konfrontasjonene i mai. De foreløpige konklusjonene politiet har trukket, er at konfrontasjonene har rot i personlige forhold og strid om landrettigheter. Mange koptere og enkelte analytikere er imidlertid uenige i politiets konklusjoner, og mener angrepene var religiøst betont.

Forholdet mellom koptere og muslimer i Egypt var gjennom mange århundrer fredfylt. Siden slutten av 1970-tallet har det vært økt spenning mellom de to gruppene, ikke minst etter flere angrep mot koptere fra ekstreme islamister på 80- og 90-tallet. Angrepene avtok imidlertid etter at myndighetene slo hardt ned på islamistiske grupperinger. Underliggende spenninger mellom kristne og muslimske grupperinger har likevel vedvart.

Det foregår diskusjoner om hvorvidt den siste tidens angrep mot koptere er religiøst motivert, eller om dette er "vanlig" kriminalitet. Et aspekt ved ovennevnte saker er imidlertid at hendelsene for offentligheten fremstår som religiøst motivert. Dette er et forhold som i seg selv gir grunn til bekymring.

Den siste månedens konfrontasjoner kan også sees i sammenheng med økende sosial uro i Egypt som resultat av økte matvarepriser og stor arbeidsløshet. Dette gjør at terskelen er lavere for sammenstøt mellom ulike grupperinger i det egyptiske samfunn.

Den norske ambassaden i Kairo har gjentatte ganger tatt opp kopteres situasjon med egyptiske myndigheter, og også andre minoriteters situasjon, inkludert beduinene på Sinai. Det foregår også debatt om minoriteters stilling i det egyptiske samfunn. Gjennom ambassaden i Kairo vil jeg fortsatt følge situasjonen for koptere nøye.