Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1383 (2007-2008)
Innlevert: 30.06.2008
Sendt: 30.06.2008
Besvart: 03.07.2008 av justisminister Knut Storberget

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hundeeiere som opplever at hunden stikker av og havner innenfor en annen kommunegrense, blir ikke alltid varslet om at hunden er tatt hånd om i nabokommunen. Dette har forekommet selv om hunden har vært ID-merket. Det kan igjen føre til at hunden avlives ettersom ingen henter den. Vi trenger en ordning som fungerer bedre enn i dag.
Kan det være en løsning at f.eks. Dyrebeskyttelsen eller Foreningen for omplassering av dyr får ansvar for å organisere noe av dette, og ikke politiet med sine begrensede ressurser?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det finnes per i dag ikke et felles nasjonalt hunderegister i regi av det offentlige, men jeg kan orientere om at Justisdepartementet er i gang med å se nærmere på denne problemstillingen.

Opprettelsen av et felles nasjonalt hunderegister skaper en del utfordringer ved at det ikke er klart hvordan registreringen skal gjennomføres. I den forbindelse presiseres at det vil være nødvendig med en grundig gjennomgang og vurdering. Det vil blant annet være nødvendig å se på hvilke retningslinjer som skal gjelde for et slikt register, kriterier for hvilke hunder som skal registreres og på hvilken måte, behandling og registrering av eierinformasjon, konsekvenser for hunder som ikke registreres, omkostningsansvaret m.v. Herunder vil det også være nødvendig å vurdere hvem som skal stå for organiseringen av registeret.