Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1458 (2007-2008)
Innlevert: 28.08.2008
Sendt: 28.08.2008
Besvart: 05.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Den 1. januar 2007 ble det innført avgift på utslipp av NOx fra skip, fiskefartøy og fly for å redusere utslippene. Sjøfartsbransjen hevder at avgiften er med på å forskyve transport fra sjø og over til land - stikk i strid med Soria Moria-erklæringen. Sjøtranspotselskaper unngår avgift ved å anløpe færre havner. Da blir infrastrukturen dårligere og mer transport går på vei.
Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at NOx-avgift reduserer skipsanløp ved norske havner og medfører økt bruk av landbasert transport?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx - § 2 bokstav d - gis det avgiftsfritak for utslippskilder omfattet av miljøavtale med staten om gjennomføring av NOx-reduserende tiltak i samsvar med et fastsatt miljømål. Miljøverndepartementet og 14 næringsorganisasjoner inngikk den 14. mai 2008 en slik miljøavtale. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) godkjente i vedtak av 16. juli 2008 avgiftsfritaket for virksomheter omfattet av miljøavtalen som lovlig statsstøtte. Dette innebærer at sjøtransportselskap har anledning til å tilslutte seg miljøavtalen for dermed å oppnå avgiftsfritak. For sjøtransportselskap tilsluttet miljøavtalen vil derfor avgiften ikke lenger gi incentiver til å legge om driftsmønsteret.