Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1487 (2007-2008)
Innlevert: 05.09.2008
Sendt: 05.09.2008
Besvart: 15.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Regjeringen har pålagt Bergen Kommune å gi fra seg ansvaret for bybanedrift til Hordaland Fylkeskommune. Dette medfører en ekstra-regning for Bergen på 150 millioner til statskassen i form av momsbetaling som følge av at forutsetningen om at Bergen skulle stå for driften av bybanen ble tatt bort. Skattedirektoratet har avslått å gi fritak for beløpet.
Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre at ikke Bergen må betale en moms-regning som oppstår utelukkende som følge av vedtak Regjeringen selv har fattet?

Begrunnelse

Saken omtales i Bergens Tidende 4. september 2008 og er behandlet av Skatt Vest og av Skattedirektoratet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er kjent med at Bergen kommune har søkt om fritak for merverdiavgift på bybaneprosjektet etter merverdiavgiftsloven § 70. Skatteetaten har behandlet saken og avslått søknaden. Jeg er videre orientert om at Bergen kommune har påklaget saken til Finansdepartementet. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere en sak som er til behandling i et annet departement.