Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1542 (2007-2008)
Innlevert: 18.09.2008
Sendt: 19.09.2008
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 26.09.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Planlegger Regjeringen å innføre et generelt båtførersertifikat, og i så fall, ønsker Regjeringen å innføre eventuelle endringer gjennom en forskriftsendring eller gjennom en stortingsbehandling; hvilke båttyper, hastighet og størrelse vil innbefattes i en eventuell sertifikatordning, og vil Politiet få utvidet sanksjonsmuligheter, som beslagleggelse av sertifikatet, dersom det innføres?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Etter oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet foreslo en bredt sammensatt arbeidsgruppe under ledelse av Sjøfartsdirektoratet våren 2007 en ordning med obligatorisk båtførerbevis i Norge. Den etterfølgende høringen viste at det var en positiv holdning til å innføre et slikt krav hos så godt som alle høringsinstanser, men det var ulike oppfatninger om detaljene i ordningen.

Regjeringen arbeider for tiden med denne saken. Det gjelder spørsmål om båttyper, størrelse m.v. Spørsmålet om sanksjoner, for eksempel i form av inndragning eller lignende, er også til vurdering. Det tas sikte på å få avklart de nærmere detaljene rundt ordningen i løpet av høsten.

Det foreligger hjemmel for å innføre krav til obligatorisk båtførerbevis i medhold av fritids- og småbåtloven § 26 b. Bestemmelsen ble senest endret av Stortinget ved lov 27. juni 2008 nr. 72. En eventuell ordning vil bli fastsatt ved forskrift av Sjøfartsdirektoratet, og vil således ikke være gjenstand for stortingsbehandling.