Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1561 (2007-2008)
Innlevert: 22.09.2008
Sendt: 23.09.2008
Besvart: 26.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til opplysninger som er kommet frem knyttet til egenbetaling for parkering ved norske sykehus for pasienter og pårørende. I tillegg til parkeringsavgifter har en rekke sykehus hatt store inntekter knyttet til innkrevning av parkeringsbøter fra pasienter og pårørende.
Mener statsråden det er ønskelig at sykehusene krever pasienter og pårørende for høye parkeringsgebyr, og hva vil han eventuelt gjøre for å stoppe denne praksisen?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at enkelte sykehus har hatt inntekter opp til en million kroner pr. år knyttet til innkrevning av parkeringsbøter. Det er slik jeg ser det svært uheldig at sykehus utnytter pasienter og pårørende som er i en vanskelig situasjon, der man selv eller ens pårørende har et helseproblem og er innlagt til behandling på sykehus.
Disse utgiftene kan ikke beskrives som annet enn ekstraskatt på sykdom.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Spørsmålet om bruk av parkeringsavgifter m.v. har en viss kompleksitet. Parkeringsavgiftene ved sykehusene har i en rekke tilfeller betydning for finansieringen av parkeringshus/opparbeidelse av parkeringsarealer osv., eller kommer som en følge av avtalemessige forpliktelser i forhold til parkeringsselskaper som ivaretar drift. En kan også forsvare bruk av parkeringsavgifter ut i fra at det ved enkelte sykehus er knapphet på parkeringsplasser, eller ut i fra et bredere samfunnsmessig hensyn knyttet til bilbruk, bruk av kollektivtransport og klimaproblematikk. Noen av de samme momentene er også relevante i forhold til bruk av tilleggsgebyrer.

Helse- og omsorgsdepartementet ba i brev av 27. mars 2008 om at de regionale helseforetakene nedsatte en arbeidsgruppe for å kartlegge og vurdere parkeringssituasjonen ved landets sykehus. Det ble i denne sammenheng også bedt om å vurdere eventuelle differensierte løsninger for ulike grupper (pasienter, nære pårørende, besøkende, ansatte m.v.). Dette arbeidet skal sluttføres innen 1. desember 2008, og vil danne grunnlaget for en eventuell eiermessig oppfølging i foretaksmøtene i de regionale helseforetakene i 2009.