Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1570 (2007-2008)
Innlevert: 23.09.2008
Sendt: 24.09.2008
Besvart: 30.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren ta initiativ overfor NSB og Ruter for å få til et forpliktende samarbeid for å skape fremdrift i arbeidet med billetteringssystemet i Oslo og Akershus?

Begrunnelse

I Aftenposten av 5. september kan vi lese at det igjen er problemer med billetteringssystemet i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.
Jeg har tidligere tatt opp saken med samferdselsministeren. Hun presiserte da at NSB var i rute med sin del av systemet og at øvrig fremdrift er avhengig av lokal kollektivtrafikk. Det er ingen uenighet om at kollektivtrafikken er et lokalt ansvar og at staten har ansvaret for jernbanen. I en situasjon som synes fastlåst kan det allikevel være behov for at staten bidrar til fremdrift og samarbeid. Tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm fra Venstre opprettet blant annet samarbeidsorganet om kollektivtrafikken i Oslo og Akershus - SKØ. Samferdselsministeren bør kalle inn partene til et samarbeid for å få fremdrift i arbeidet med billetteringssystemet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innføringen av elektronisk billettering for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter, tidligere Oslo sporveier og SL, og NSB. Jeg oppfatter det slik at arbeidet allerede bygger på forpliktende avtaler mellom partene. Gjennom blant annet Samferdselsdepartementets roller som eier av NSB og kjøper av transporttjenester følger departementet fremdriften i arbeidet. Jeg legger til grunn at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjør det samme overfor Ruter som eiere av selskapet.