Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1572 (2007-2008)
Innlevert: 24.09.2008
Sendt: 24.09.2008
Besvart: 03.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede er blitt kontaktet av flere pasienter som lider av SDB (Sleep Disordered Breathing), men som ikke har mulighet til å benytte seg av CRAP-maskin. Disse pasientene har nytte av en "snorkeskinne" som er en behandlingsform som utføres av tannlege. Disse pasientene får ikke refusjon for snorkeskinnen, til tross for at dette er en billigere behandling enn CRAP-maskin.
Vil statsråden gjøre noe vedrørende refusjon for denne pasientgruppen?

Begrunnelse

Undertegnede er blitt gjort kjent med at så mange som 50 pst. av pasienter som lider av SDB ikke har mulighet til å benytte CRAP-maskin. Det vil, slik jeg ser det, være en forskjellsbehandling dersom denne pasientgruppen ikke får refusjon for snorkeskinne, mens den andre delen får refusjon for bruk av CRAP-maskin.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Anvendelse av bittskinne/”snorkeskinne” ved søvnapné kan være et alternativ til behandling eller andre behandlingshjelpemidler. I forbindelse med en konkret klagesak tidligere i år innhentet Helse- og omsorgsdepartementet en uttalelse fra Helsedirektoratet vedr bruk av bittskinne ved søvnapné. Helsedirektoratet vurderte bittskinne til å være velegnet som alternativ til både kirurgiske inngrep og langt dyrere behandlingshjelpemidler som bl.a. CPAP. Bittskinne ved søvnapné anses som et behandlingshjelpemiddel, og omfattes som sådan av spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a. Det er opprettet enheter for behandlingshjelpemidler ved et antall helseforetak, og det er disse enhetene som behandler søknader om behandlingshjelpemidler. Ved behandlingen av en konkret søknad må Helsedirektoratets vurdering inngå som en del av grunnlaget.

Departementet vil følge opp saken på egnet måte overfor regionale helseforetak.