Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1580 (2007-2008)
Innlevert: 25.09.2008
Sendt: 25.09.2008
Besvart: 02.10.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I Norge er vi stolte over tradisjonene våre, og aldri har norsk mat og drikke vært mer i fokus enn nå. En norsk vinprodusent har etter henvendelse til flere av våre ambassader i utlandet fått inntrykk av at ambassadene har et lite bevisst forhold til bruk av norsk mat og drikke i sin representasjon.
På hvilken måte mener utenriksministeren ambassadene skal promotere norsk mat og drikke, og vil han sørge for å utforme en politikk som sørger for at ambassadene ivaretar norsk næringsliv også på dette området?

Begrunnelse

Begrunnelsen for min henvendelse er en episode der en norsk vinprodusent har fått høre av en bekjent at på besøk hos den danske ambassadøren i Oslo ble det servert dansk vin, noe den danske ambassadøren var stolt av. Den norske lokale vinprodusenten kjenner ikke til at norsk vin blir servert på norske ambassader i utlandet.
I Norge er vi veldig stolte over tradisjonene våre, og aldri har norsk mat og drikke vært mer i fokus enn nå. Norge har mye å by på av råvarer og ferdige produkter.
Det springende punkt blir i hvilken grad vi bruker våre norske ambassader til bevisst å promotere norsk mat og drikke. Bruker vi våre norske ambassader ute til å drive næringsutvikling på dette området? Eller er det opp til den enkelte ambassades mer eller mindre tilfeldige innfall å ta med seg noe nedover etter et besøk i Norge?
Den henvendelsen jeg har fått kan tyde på det siste.
Min kontakt har ringt rundt til flere ambassader i utlandet og har fått inntrykk av at det holdes tilstelninger uten fokus på det norske. Norsk mat og drikke må ambassadene selv skaffe, det er ikke noe system for innkjøp, ble det hevdet.
System er en ting. Holdninger noe annet. En bevisst politikk på området bør vi ha.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge har en rik og mangfoldig matkultur som er med på å skape en positiv opplevelse av landet vi bor i. Våre mattradisjoner, råvarer og produkter representerer uttrykk for norske særpreg i møtet med kulturer og markeder i utlandet. Dette er viktige elementer i den helhetlige norgesprofileringen som våre utenriksstasjoner jobber med innenfor kultur og næringsliv.

Det er en viktig oppgave for utenrikstjenesten å ivareta norsk næringslivs interesser. Ambassadene bidrar ofte til profilering av norske varer og tjenester, herunder også norsk mat og drikke. De mest vellykkede profileringsfremstøt innenfor denne sektoren skjer i samarbeid med norsk fiskerinæring, landbruksnæring, turistnæring og norske kokker. Innovasjon Norge spiller en sentral rolle i tilrettelegging og gjennomføring av slike tiltak. Det gjør også produsentene selv.

Samarbeidsprosjektet ”Taste of Norway” er et eksempel på en større koordinert satsning med en tydelig profil for fremme av norsk mat, norsk matkultur og norsk kokekunst. Konseptet brukes først og fremst ved statsbesøk, offisielle besøk i inn- og utland og andre arrangementer som profilerer Norge internasjonalt.

Jeg vil undertreke at utenrikstjenesten er bevisst på profileringsmulighetene som ligger i representasjon. Representasjonsvirksomheten er en desentralisert oppgave og ambassadene er opptatt av å skape en relevant norsk profil på arrangementer som de er ansvarlige for lokalt. Norske produkter benyttes når tilgjengelighet og kostnader muliggjør dette, ofte i samarbeid med produsentene og deres leverandører som en del av bevisst markedsføring i det aktuelle landet.