Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:69 (2008-2009)
Innlevert: 10.10.2008
Sendt: 13.10.2008
Besvart: 21.10.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva vet finansministeren om amerikanske Community Reinvestment Act (CRA) vedrørende boligutlån til folk med lav kredittverdighet, hva denne loven innebærer, og hvilken virkning denne objektivt sett kan antas å ha hatt på finanskrisen i USA?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: 1

The Community Reinvestment Act ble vedtatt av USAs Kongress i 1977. Loven har blitt endret flere ganger. Loven er inntatt som 12 U.S.C. 2901. Utfyllende forskrifter er gitt i Regulations 12 CFR parts 25, 228, 345, and 563e.

Formålet med The Community Reinvestment Act er å tilskynde finansinstitusjoner til å bidra til å dekke kredittbehovet i området hvor de har tillatelse til å drive virksomhet, inkludert i nabolag med lav og middels inntekt, i tråd med sikker og fornuftig bankpraksis.

Loven gjelder for finansinstitusjoner som har tillatelse til å ta imot innskudd, og som har forsikret innskuddene i The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Nedenfor er en noe forenklet oversikt over fordelingen av tilsyn med banker som mottar innskudd og er omfattet av The Community Reinvestment Act mellom de fire føderale banktilsynsmyndighetene:

- The Board of Governors of the Federal Reserve System (FRB – tilsyn med “State chartered banks which are members of the Federal Reserve System”),

- The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC – tilsyn med “State chartered banks and savings banks which are not members of the Federal Reserve System and the deposits of which are insured by the Corporation”),

- The Office of the Comptroller of the Currency (OCC – tilsyn med “national banks”), og

- The Office of Thrift Supervision (OTS – tilsyn med “savings associations, the deposits of which are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation).

Finansinstitusjonene som omfattes skal evalueres, evalueringene skal offentliggjøres, og det skal legges vekt på resultatet av evalueringen ved behandling av søknader:

”In connection with its examination of a financial institution, the appropriate Federal financial supervisory agency shall--

(1) assess the institution's record of meeting the credit needs of its entire community, including low- and moderate-income neighborhoods, consistent with the safe and sound operation of such institution; and

(2) take such record into account in its evaluation of an application for a deposit facility by such institution.”

Uttrykket “application for a deposit facility” omfatter i denne sammenheng søknad om mange typer tillatelser, inkludert tillatelse til oppkjøp og fusjon.

De forskjellige føderale banktilsynsmyndighetenes oppfølging av The Community Reinvestment Act koordineres gjennom Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC).

“The Council is a formal interagency body empowered to prescribe uniform principles, standards, and report forms for the federal examination of financial institutions by the Board of Governors of the Federal Reserve System (FRB), the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), the National Credit Union Administration (NCUA), the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), and the Office of Thrift Supervision (OTS), and to make recommendations to promote uniformity in the supervision of financial institutions. In 2006, the State Liaison Committee (SLC) was added to the Council as a voting member. The SLC includes representatives from the Conference of State Bank Supervisors (CSBS), the American Council of State Savings Supervisors (ACSSS), and the National Association of State Credit Union Supervisors (NASCUS).”

2

Formannen i Federal Reserve, Ben Bernanke, holdt 30 mars 2007 en tale til the Community Affairs Research Conference der han gjennomgikk The Community Reinvestment Act i forbindelse med at det var 30 år siden loven ble vedtatt. Talen kan leses på: http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20070330a.htm

Det ser, ut fra innholdet i Bernankes tale, ikke ut til at Federal Reserve i mars 2007 så The Community Reinvestment Act som noen trussel mot den finansielle stabiliteten i USA.

3

Som representanten Rytman sikkert er kjent med, pågår det nå en debatt i USA om The Community Reinvestment Act har bidratt til USAs finanskrise. Det er vanskelig for meg å endelig vurdere virkningene av enkeltelementer i amerikansk føderal lovgivning på amerikanske bankers virksomhet. Vurderingene fra henholdsvis the New York Times’ redaktør onsdag 15. oktober (http://www.nytimes.com/2008/10/15/opinion/15wed2.html?ei=5070&emc=eta1), og innlegget til Michael S Barr og Gene Sperling i samme avis lørdag 18. oktober (http://www.nytimes.com/2008/10/18/opinion/18barr.html?ei=5070&emc=eta1), gjenspeiler noen av meningene i denne debatten, og virker etter min mening fornuftige.