Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:103 (2008-2009)
Innlevert: 17.10.2008
Sendt: 17.10.2008
Besvart: 23.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dagens utgave av BT vises det til en sak der politiet i Bergen har kjent til en forsendelse av heroin. Det fremkommer at det hele endte med at tipset politiet hadde, ikke ble fulgt opp.
Siden justisministeren har det overordnede politiske ansvaret for det som skjer innen justissektoren vil jeg gjerne vite om statsråden er bekvem med det faktum at 0,5 kg heroin havnet i Bergen, selv om politiet kjente til det og kunne ha stoppet forsendelsen?

Begrunnelse

Dersom oppslaget i BT fullt ut beskriver saken korrekt, noe jeg forutsetter, viser det at mulig faglig uenighet i politiet gjorde at 0,5 kg heroin ble tilgjengelig i Bergen. Dette selv om et slikt parti innebærer en strafferamme på 21 år, nemlig lovens strengeste straff. At et forhold som dette i det hele tatt kan skje er etter mitt skjønn uakseptabelt. Vi kan ikke la uenighet innen politiet gjøre at så mye heroin får flomme fritt. Her bør statsråden kjenne sin besøkelsestid og gi klar beskjed om at dette ikke er akseptabelt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spesialenheten for politisaker opplyser at de har blitt orientert om saken av ledelsen i Hordaland politidistrikt. Enheten har besluttet å opprette en såkalt undersøkelsessak for å avklare om det er grunnlag for å iverksette etterforskning eller om det ikke foreligger slikt grunnlag. I den anledning vil Spesialenheten for politisaker innhente ytterligere dokumentasjon fra Hordaland politidistrikt.

Jeg vil derfor avvente Spesialenhetens vurdering.