Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:123 (2008-2009)
Innlevert: 22.10.2008
Sendt: 23.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Det inngår i klimaforliket at det skal arbeides videre med en ordning med et tilbud om en energisjekk for boligbygg.
Når tar Regjeringen sikte på å etablere en slik ordning?

Begrunnelse

Mange ønsker å spare på strømmen, men har ikke gode nok kunnskaper om hvordan dette kan gjøres i eget hjem. I forbindelse med klimaforliket skulle det arbeides videre med en ordning med et tilbud om energisjekk av boligbygg for å bidra til å realisere enkle og effektive sparetiltak innen 2009. Regjeringen har ikke foreslått å etablere en slik ordning i statsbudsjettet for 2009.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det arbeides aktivt i departementet med å følge opp de punktene i klimaforliket som jeg har ansvaret for. I klimaforliket heter det blant annet at ”Partene er enige om at det skal arbeides videre med en ordning med tilbud om energisjekk av boligbygg for å bidra til å realisere enkle og effektive sparetiltak innen 2009.” Departementet vil om kort fremme en Odelstingsproposisjon om gjennomføring av bygningsenergidirektivet.