Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:135 (2008-2009)
Innlevert: 23.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Hvilken dokumentasjon har statsråden for sin påstand om at antall årsverk i pleie- og omsorgssektoren bare økte med 500 i forrige stortingsperiode?

Begrunnelse

I en debatt i Dagsnytt 18 03.10.08 hevdet helse- og omsorgsministeren at det kun ble 500 flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren under regjeringen Bondevik II. Han hevdet dette var basert på tall fra SSB.
Regjeringen Bondevik tiltrådte 19. oktober 2001, og det må da være korrekt å ta utgangspunkt i SSBs tall fra oktober/november 2001, ikke fra november 2002 slik statsråden gjorde i nevnte debatt.
SSBs tabell om utviklingen i årsverk i pleie- og omsorgssektoren i perioden 1994-2007 viser at det i 2001 var 104 374 årsverk i sektoren, mens det i 2005 var 107 093. Dette innebærer at det ble 2719 flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren under regjeringen Bondevik II, og ikke 500 slik statsråden hevdet.
Det forutsettes at statsråder forholder seg etterrettelig til faktagrunnlaget i politiske debatter, og det bes derfor om dokumentasjon på påstanden om at årsverksvekste i pleie- og omsorgssektoren bare var 500 under regjeringen Bondevik II.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til Statistisk sentralbyrås registerbaserte sysselsettingsstatistikk for avtalte årsverk i pleie og omsorg for perioden 2002-2005.