Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:162 (2008-2009)
Innlevert: 27.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 31.10.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Valle kommune har søkt, men fått avslag på sin søknad om å opprette en ny folkehøyskole innenfor motorsport. Skolen er tenkt etablert i Setesdal etter at den videregående skolen ble lagt ned. Det finnes i dag ikke noe liknende tilbud ved eksisterende folkehøyskoler.
Hva er begrunnelsen for at Valle kommune har fått avslag på søknaden?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Valle kommune søkte 28. mars 2007 om godkjenning av ny folkehøyskole fra skoleåret 2008-2009. Det følger av søknaden at den omsøkte skolen tar sikte på å gi et tilbud til motorsportinteressert ungdom. Departementet avslo i vedtak av 14. mai 2008 søknaden om godkjenning av ny folkehøyskole. Dette avslaget ble påklaget i brev fra Valle kommune av 3. juni 2008, og klagen er for tiden til behandling i departementet.

Jeg vil vise til at folkehøyskoleloven § 2 bestemmer at departementet godkjenner en folkehøyskole for tilskudd. Loven gir ikke rett til godkjenning, selv om vilkårene i loven er oppfylt. Det er en forutsetning for godkjenning at det er bevilget midler over statsbudsjettet til opprettelse av ny folkehøyskole. I statsbudsjettet for 2008 er det ikke bevilget midler til dette formålet, og dette er begrunnelsen for at departementet har avslått søknaden fra Valle kommune om opprettelse av folkehøyskole fra skoleåret 2008-2009.

Jeg vil ellers gjøre oppmerksom på at Setesdal folkehøgskole – i tillegg til Kristiansand folkehøgskole, Masfjorden folkehøgskole og Tustna folkehøgskole – også har søkt om godkjenning fra skoleåret 2009-2010. Utdanningsdirektoratet har foretatt forberedende søknadsbehandling, og oversendt saken til departementet for vedtak.

Departementet vil avgjøre de fire søknadene om opprettelse av folkehøyskole fra skoleåret 2009-2010 når statsbudsjettet for 2009 er endelig vedtatt.