Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:184 (2008-2009)
Innlevert: 29.10.2008
Sendt: 29.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Dagbladet har i dag en artikkel om at Oslo politiet er positive til at ansatte i politiet kan bruke hijab. Politiets fellesforbund, derimot, er negative til en slik tillatelse.
Jeg går ut fra at dette også er noe Regjeringen har et syn på og mitt spørsmål blir derfor om statsråden vil åpne for en praksis med at politifolk skal kunne benytte hijab?

Begrunnelse

Dersom det åpnes for en slik endring vil politiet, etter mitt skjønn, kunne bli identifisert ut fra religion eller kulturell bakgrunn. Det bryter vesentlig med dagens ordning der nettopp politiuniformen er et "nøytralt" bidrag og ikke viser hverken kulturell eller religiøs tilknytning til noe som helst. I så måte blir det svært interessant å få statsrådens syn på saken.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet har mottatt henvendelse der det spørres om religiøst hodeplagg (hijab) tillates benyttet under utdanning ved Politihøgskolen og i den videre tjeneste i politietaten etter endt utdanning.

Direktoratet har innhentet informasjon om bruk av religiøst hodeplagg i andre offentlige etater og utenlandske politikorps. Saken er til behandling i Politidirektoratet.

Før jeg uttaler meg om spørsmålet om bruk av religiøst hodeplagg bør tillates i politiet, bør Politidirektoratet få anledning til å vurdere alle aspekter av saken.