Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:202 (2008-2009)
Innlevert: 03.11.2008
Sendt: 03.11.2008
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 11.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden ta iniativ til å se nærmere på lovgrunnlaget for det generelle forbudet mot bruk av såkalte vannscootere, for å kartlegge om dette generelle forbudet som er lagt til grunn i Lov om fritids- og småbåter er ihht. til våre forpliktelser som følger av EØS-avtalen (ang. vannscootere med opprinnelsestatus fra EU), og vil statsråden på grunn av den tvilen som foreligger i saken ta initativ til å få utsatt de rettsakene som pågår som følge av det generelle forbudet mot bruk av vannscootere?

Begrunnelse

Den svenske sjørettsprofessoren Hugo Tiberg mener at norske myndigheter bryter EØS-avtalen når man forbyr bruk av CE-merkede vannscootere. Det er derfor grunn til å undersøke om det generelle forbudet mot vannscootere som fremkommer i lov om fritids- og småbåter, er i henhold til våre EØS-forpliktelser. Det er også levert inn klage til ESA på grunn av den norske praktiseringen av regelverket, en klage som enda ikke er behandlet.
Allikevel er det mange som blir bøtelagt, og som er i rettssak, på grunn av den gjeldende praktisering av lov om fritids- og småbåter.
Det er viktig her å understreke at vi snakker om vannscootere med opprinnelses-status fra EU-land, og den typen vannscootere som i øvrige land karakteriseres som båt (og ikke den typen jetski som var grunnlaget for det generelle forbudet i lov om fritids- og småbåtloven).

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Gyldigheten av det svenske vannskuterregelverket er til vurdering i EF-domstolen. Utfallet kan også ha betydning for gjeldende regler i fritids- og småbåtloven som gjelder vannskutere. Når EF-domstolen har behandlet saken vil Regjeringen vurdere eventuelle endringer av reglene i denne loven.

Jeg har ikke anledning til å gripe inn i pågående rettssaker.