Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:362 (2008-2009)
Innlevert: 28.11.2008
Sendt: 01.12.2008
Besvart: 09.12.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hvilket selskap mener statsråden skal delta i finansieringen av infrastruktur for transport av naturgass, og når vil Regjeringen be dette selskapet involvere seg i finansieringen av Skanled-prosjektet slik det er lovet i Soria Moria-erklæringen?

Begrunnelse

I Soria Moria-erklæringen lover Regjeringen at staten gjennom et statlig selskap deltar i finansieringen av infrastruktur for transport av naturgass, sammen med kommersielle aktører, og at det gjennom dette legges til rette for CO2-fjerning og transport.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Gassco leder prosjektet Skanled som ser på mulighetene for et gassrør fra Kårstø til Østlandet (Grenland), Vest-Sverige og Danmark. Prosjektet består i å frakte naturgass fra Kårstø til Grenland hvor det etableres et separasjonsanlegg for uttak av etan og tørrgass til lokal bruk. Den resterende tørrgassen eksporteres videre til Sverige og Danmark.

Myndighetene finansierte oppstarten av Skanled-prosjektet i 2005. Siden den gang har prosjektet vært drevet frem med finansiering fra private selskaper og det har vært signert intensjonsavtaler om full finansiering av røret. Tilsvarende har INEOS drevet frem og finansiert studiene knyttet til separasjonsanlegget og gitt uttrykk for at de vil finansiere hele eller en majoritetsandel av anlegget.

Nylig trakk Hafslund seg fra prosjektet. Gassco jobber nå sammen med rettighetshaverne i prosjektet for å finne en løsning på den situasjonen som har oppstått som følge av at Hafslund trakk seg. Departementet følger denne prosessen nøye og det har så langt ikke kommet noen henvendelse fra prosjektet om statlig deltagelse.

Gassco har, etter samråd med departementet, sendt et brev til partnerne i prosjektet hvor de største utfordringene blir identifisert og hvor partene får en frist til 1. februar 2009 til å komme frem til løsninger på spørsmålene rundt gassalgsavtaler og finansieringen av separasjonsanlegget. Departementet avventer utfallet av disse prosessene.