Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:364 (2008-2009)
Innlevert: 28.11.2008
Sendt: 01.12.2008
Besvart: 04.12.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ole Anton Teigen, uttaler til VG torsdag 27. november at nordmenn som reiser til Sverige for å handle bl.a. kjøtt, er illojale.
Deler statsråden Teigens syn på norske forbrukere?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til at vi har ytringsfrihet i Norge. For øvrig har jeg ingen kommentarer.