Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:369 (2008-2009)
Innlevert: 01.12.2008
Sendt: 02.12.2008
Besvart: 05.12.2008 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden vurdere å fjerne straffelovens paragraf 155 som blant annet relateres til HIV-smitte?

Begrunnelse

HIV-positives situasjon er preget av dårlige levekår, mye stigma og diskriminering fra omgivelsene. Brukermedvirkning, samarbeid om behandlingsopplegg og tillit til hjelpeapparatet er viktig for at folk skal være åpne om eventuell smitte, og for å få flere til å teste seg. Frykt for straffeforfølgelse virker motsatt og kan ha svært uheldige konsekvenser for å få ned antall nye smittetilfeller.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Straffeloven 1902 § 155 er blant det som omfattes av arbeidet med ny straffelov spesiell del. Proposisjonen om dette skal etter planen fremmes senere denne måneden. På denne bakgrunnen går jeg ikke nærmere inn på den problemstillingen spørsmålet gjelder nå.