Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:405 (2008-2009)
Innlevert: 05.12.2008
Sendt: 08.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden har i samarbeid med partnerne i klimaforliket bestemt at det skal innføres påbud om innblanding av biodrivstoff i vanlig drivstoff fra 2009.
Kan statsråden opplyse om antatt kostnad pr. tonn CO2 redusert, samt om det fra start av "påbuds-perioden" vil være på plass en sertifiseringsordning og CO2-regnskap for biodrivstoff, og hvis ikke når vil disse to ordningene/regnskapene foreligge?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Omsetningskrav og rapporteringskrav for biodrivstoff bør innføres parallelt. Bærekraftskriterier kan ta utgangspunkt i EUs bærekraftssystem for biodrivstoff, som nå er under endelig fastsettelse i forbindelse med det kommende fornybardirektivet. Klimaregnskap for biodrivstoffene vil være ett av de tre sentrale elementene i dette systemet.

Kostnaden per tonn redusert CO2-utslipp ved bruk av biodrivstoff avhenger av en rekke forhold, blant annet råoljepris, dollarkurs og kostnader og avanse i oljesektoren og biodrivstoffsektoren.