Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:407 (2008-2009)
Innlevert: 08.12.2008
Sendt: 08.12.2008
Besvart: 18.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I henhold til ligningsloven skal skattyter varsles når selvangivelsen endres. Mange skattytere på Østlandet ble ikke skikkelig varslet om at skattemyndighetene hadde endret ligningen deres før skatteoppgjøret kom i høst. Brevet kom så sent at mange ikke kunne benytte seg av muligheten til å gi supplerende dokumentasjon. Mange får svekket sin likviditet fordi Skatt øst gjør feil.
Mener finansministeren at det er riktig at skattyter skal rammes av feil fra myndighetene, og hva gjøres for å unngå gjentagelse?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Varslingsplikten etter ligningsloven § 8-3 er en viktig saksbehandlingsregel som skal ivareta skattyterens rettssikkerhet og bidra til høy kvalitet på ligningen, ved at feil og misforståelser kan bli avklart før skattyterens selvangivelse fravikes i forbindelse med ligningen. Et varsel skal derfor være utformet slik at skattyteren forstår hvilke endringer fra selvangivelsen som foreslås og grunnlaget for endringene.

Jeg har fått opplyst at den mangelfulle varslingen for en del skattytere i Skatt øst skyldtes svikt i skattekontorets interne kvalitetssikringsrutiner. Skatteetatens hovedstrategi for feilhåndtering er å rette feilen på en slik måte at skattyteren i minst mulig grad blir rammet. De aktuelle sakene blir gjennomgått på nytt, og det blir sendt ut varsel med ny svarfrist til dem det gjelder. Samtidig er skattekontorets førstelinjetjeneste forsterket for å sikre best mulig bistand til skattytere som har spørsmål om sin sak.

Skattedirektoratet opplyser at det er iverksatt tiltak for å hindre lignende feil i framtiden. Blant annet er rutinene for varsling gjennomgått, og viktigheten av at varsling skjer i samsvar med regelverket er innskjerpet.