Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:422 (2008-2009)
Innlevert: 09.12.2008
Sendt: 10.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I pressemelding nr. 160/08 fra Olje- og energidepartementet fremkommer det at fylkeskommuner fra 1. januar 2010 skal delegeres kompetanse til å fatte vedtak i konsesjonssaker om mini-mikrokraftverk inntil 1MW effekt. Det fremgår også at: "Behandlingen av saker som berører verna vassdrag overføres ikke."
Vil konsesjonssaker i "nasjonale laksevassdrag" overføres til fylkeskommunene?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg kan bekrefte at delegasjonen inkluderer overføring av myndighet til å behandle mini- og mikrokraftverk i nasjonale laksevassdrag.

Når det gjelder vurderingen av inngrep i slike vassdrag, viser jeg til omtalen av beskyttelsesregimet i nasjonale laksevassdrag i St.prp. nr. 32 (2006-2007), jf. Innst. S. nr. 183(2006-2007).