Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:493 (2008-2009)
Innlevert: 08.01.2009
Sendt: 09.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva kan statsråden gjøre for å sikre et bedre helsetilbud til pasienter med lymfødem?

Begrunnelse

Lymfødem er en kronisk sykdom som gr hevelse i armer, ben eller andre deler av kroppen. De fleste pasienter med lymfødem trenger behandling for å redusere ødemet, lindre plager, bedre funksjon og forebygge komplikasjoner. Fysioterapibehandling er et viktig tilbud til denne pasientgruppen, og Norsk Lymfødemforening peker på at det ikke er tilstrekkelig kapasitet i tilbudet fra fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling. Selv om tildeling av driftsavtaler for fysioterapeuter forvaltes av kommunene, er det viktig at det sikres tilstrekkelig kapasitet i tilbudet nasjonalt sett.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Lymfødem er en kronisk sykdom som kan utvikles etter skade på lymfesystemet etter kreftbehandling, eller av andre årsaker. Helsedirektoratet opplyser at de fleste pasientene trenger behandling for å redusere ødemer, lindre plager, bedre funksjon og forebygge komplikasjoner. Kirurgiske inngrep og medikamentell behandling gir liten bedring for pasientene som har denne diagnosen. Komplett fysikalsk lymfødembehandling har best effekt på funksjon og smerter og gjør det mulig å leve med de plager lymfødemet gir. Denne behandlingen gis av fysioterapeuter med spesialkompetanse på behandlingsformen. Opplæringen i lymfødembehandling er bransjeintern. Det er ikke en offentlig godkjent spesialitet. Ca 260 fysioterapeuter har denne kompetansen på landsbasis.

Det er et kommunalt ansvar å sørge for fysioterapitjenester til kommunens innbyggere. I dag eksisterer det ikke offentlig godkjente spesialiteter i fysioterapifaget, og kommunen har ingen plikt til å ha hele spekteret av faglige fordypningsområder i sin helsetjeneste. Det er imidlertid en stor fordel for befolkningen at kommunens fysioterapitilbud er representert av ulike fagspesifikke tilbud. Helsetilsynet har som oppgave å føre tilsyn med kvalitet og tilgjengelighet på fysioterapitjenester.

Jeg vil også peke på dagens muligheter for interkommunalt samarbeid dersom det er vanskelig å skaffe til veie nødvendig kompetanse i egen kommune.