Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:494 (2008-2009)
Innlevert: 08.01.2009
Sendt: 09.01.2009
Besvart: 23.01.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden om nødvendig gi statlige garantier til et separasjonsanlegg i Grenland for å få realisert det planlagte Skanled-prosjektet, og vil statsråden bruke sin eierinnflytelse i StatoilHydro for å bidra til at det blir etablert gassleveranseavtaler med aktørene i Skanled-prosjektet innen tidsfristen som er satt til 31. januar 2009?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Partnerskapet i Skanled har, etter anbefaling fra operatøren Gassco, besluttet et nytt konsept for prosjektet. Et separasjonsanlegg i Grenland er ikke lenger en del av planene. Ineos viser til at den nye etylenfabrikken de måtte hatt sammen med separasjonsanlegget er for liten til å være lønnsom, og ønsker derfor ikke et separasjonsanlegg. Finansiering av separasjonsanlegget har ikke vært et aktuelt tema, så lenge markedssituasjonen for Ineos sine produkter gjør at de mener det ikke er mulig å bygge en ny etylenfabrikk.

StatoilHydro er kjent med at Skanled er et viktig prosjekt for Norge. Jeg følger Skanled prosjektet tett, men vil ikke gripe inn i kommersielle forhandlinger.