Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:588 (2008-2009)
Innlevert: 27.01.2009
Sendt: 27.01.2009
Besvart: 05.02.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): I Dagens Næringsliv 24. januar uttaler statsråden at han "legger til grunn" at StatoilHydro får på plass en gassalgsavtale slik at gassrøret til Grenland i Telemark kan realiseres.
Vil Regjeringen bruke trusler om forverring av eller løfter om forbedring av rammebetingelser eller gripe inn via eierskapet i StatoilHydro for å få på plass en avtale dersom denne er i strid med selskapets egne økonomiske vurderinger?

Begrunnelse

I artikkelen uttaler statsråd Terje Riis-Johansen: "Jeg legger til grunn at involverte aktører får på plass gassalgsavtaler nå." I artikkelen spekuleres det i ulike virkemidler for å få dette til, enten gjennom pålegg mot Petoro eller gjennom å lokke StatoilHydro med muligheten for å øke gassutaket fra Troll-feltet.
StatoilHydro er børsnotert og har tusenvis av private aksjonærer. Staten er hovedaksjonær med rundt 2/3 eierandel.
Internasjonale aktører i olje- og gassnæringen er opptatt av ryddighet, likebehandling og gjennomsiktighet i fastsettelsen av rammebetingelser.
Regjeringen har på sin side full anledning til å prioritere nasjonale så vel som regionale næringspolitiske tiltak over egne budsjetter og gjennom virkemiddelapparat.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Gassco utarbeider plan for anlegg og drift (PAD) for prosjektet. Målet er å levere denne innen 1. april 2009. Det er operatøren Gassco og partnerne i Skanled som sammen må vurdere om det er kommersielt grunnlag for å legge fram en søknad om godkjenning av plan for anlegg og drift (PAD).

Gassco har opplyst at det for noen av selskapene er et behov for å få på plass avtale om gasskjøp før PAD kan innsendes. Skanled-prosjektet er dermed avhengig av at gasskontakter kommer på plass.

Alle selskaper som eier gass på Kårstø, inklusive StatoilHydro, er mulige selgere av gass gjennom Skanled. Selskapene er kjent med at Skanled er et viktig prosjekt for Norge. Jeg følger Skanled prosjektet tett, men vil ikke gripe inn i kommersielle forhandlinger.