Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:617 (2008-2009)
Innlevert: 30.01.2009
Sendt: 30.01.2009
Besvart: 10.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Planleggingen og grunnerverv av traseene Knapstad - Retvedt på E-18 i Østfold var forutsatt startet opp høsten 2008. Dette arbeidet er foreløpig ikke igangsatt på grunn av pengemangel. SPs tidligere leder Åslaug Haga, lovet i valgkampen 2005 at E-18 i Østfold skulle ferdigstilles innen 2009.
Vil statsråden derfor nå sørge for at midler til planlegging og grunnerver kommer på plass, slik at ikke østfoldingene nok en gang opplever en regjering som ikke holder sine valgløfter?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har i St.prp. nr. 79 (2006-2007) redegjort for utbyggingen av E18 i Østfold. Det er i proposisjonen ikke tatt stilling til når E18 gjennom fylket vil stå ferdig utbygd.

Regjeringen vil omtale utbyggingen av E18 i Østfold i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 som vil bli lagt frem om kort tid. Herunder vil det bli gitt en vurdering av strekningen mellom Knapstad og Follo på grunnlag av gjennomført ekstern kvalitetssikring KS1.