Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:626 (2008-2009)
Innlevert: 02.02.2009
Sendt: 02.02.2009
Besvart: 11.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hvordan vil statsråden sørge for en utvikling av ferjetilbudet på Tau-sambandet de nærmeste årene som fanger opp den betydelig trafikkøkningen på strekningen?

Begrunnelse

Etter at det ble satt inn to store ferjer i Tau-sambandet har trafikken nærmest eksplodert. I 2008 økte trafikken med om lag 55 000 biler. Dette kom på toppen av en trafikkøkning på 90 000 året før. Tau-sambandet er et av landets største. Fra 2010 skal hurtigferja MF "Stavanger" i følge Stavanger Aftenblad 30.1.09 tas ut av sambandet samtidig med at det blir lengre mellom avgangene på kveldstid.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ferjesambandet Stavanger-Tau trafikkeres i dag med 3 ferjer, MF Stavanger som tar 114 personbilenheter (pbe), MF Rennesøy 115 pbe og MF Strand 64 pbe. Sambandet trafikkeres i dag med en frekvens på 31 turer, og sambandet er døgnåpent. Dette tilbudet ligger over eksisterende standard for samband av denne typen. Ferjesambandet er av de sterkest trafikkerte ferjesamband i Norge, og hadde en del gjensitting i 2008. Sambandet er også et pendlersamband, og det er viktig for dette sambandet med et godt rutetilbud, god regularitet og en god og jevn trafikkflyt inn i Stavanger sentrum.

Etter en anbudsutlysning har Tide Sjø AS fått kontrakten for ferjesambandet for perioden 1.1.2010 – 31.12.2015. På bakgrunn av trafikkutviklingen vil ferjesambandet Stavanger-Tau fra og med 2010 bli trafikkert med 3 ferjer, hver ferje på 110 pbe. Sambandet vil trafikkeres med en frekvens på 31 turer, og være døgnåpent. Dette betyr at den rene kapasitetsøkningen i sambandet vil være 12,5 prosent fra 2010. Videre vil det bli en bedre trafikkavvikling i sambandet siden de 3 ferjene er like store og kan avvikle de samme trafikkmengder på hver tur. Derved blir kapasiteten, rutetilbudet og regulariteten i sambandet bedre. Framtidig kapasitet ventes å være tilstrekkelig. Dersom trafikkutviklingen blir større enn ventet, vil det kunne kjøpes ekstraturer i anbudsperioden.

Statens vegvesen er i disse dager i dialog med de kommunale myndigheter for å se på en best mulig framtidig ruteplan for sambandet innenfor den vedtatte rutefrekvens på 31 turer.