Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:628 (2008-2009)
Innlevert: 02.02.2009
Sendt: 03.02.2009
Besvart: 10.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Jeg viser til svar på Dokument nr. 15 (2008-2009), Spørsmål nr. 57, datert 09.10.2008, besvart 17.10.2008, hvor det fremkommer at regjeringen, etter flere års utsettelser, tar høyde for å legge frem forslag om ny lov om motorferdsel vårsesjonen i 2009.
Står det ved lag at Regjeringen vil legge frem slikt lovforslag til behandling før stortingsvalget til høsten?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen arbeider med et forslag til ny motorferdsellov. En eventuell lovproposisjon kan bli fremmet for Stortinget i løpet av 2009.