Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:664 (2008-2009)
Innlevert: 06.02.2009
Sendt: 09.02.2009
Besvart: 12.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva har skjedd med saken angående RITS-ordningen og når blir det en avklaring på denne saken?

Begrunnelse

RITS-ordningen (Redningsinnsats til sjøs) er foreslått utvidet med Stavanger, Trondheim/Ålesund og Hammerfest/Tromsø. Saken kom til justisdepartementet for 3 år siden. Fredag 23. januar ble dette behovet klart da et skip kom i brann utenfor Eigersund.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som følge av brannen ombord på Scandinavian Star i 1990 ble det innført en lovpålagt bistandsplikt for alle landets brannvesen til å bistå ved branner og andre ulykkessituasjoner til sjøs. En kommune har derfor plikt til å ha en brannberedskap som er dimensjonert for de oppgavene og utfordringene som kommunen står overfor.

Den landbaserte brannberedskapen er sekundær i forhold til skipets primære brannberedskap. Det er skipets eier som i første hånd plikter å ivareta brannberedskapen om bord.

I tillegg til den lovpålagte beredskapen, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), avtale med brannvesenene i Oslo, Larvik, Bergen og Salten om å ivareta en utvidet beredskap for å yte innsats om bord i skip, dvs. RITS-ordningen. Ordningen er spesielt rettet mot passasjerskip.

RITS- ordningen er opprettet for å styrke enkelte brannvesen med kysttilhørighet utover det som kan forventes at en kommune selv etablerer av brannberedskap. RITS- brannvesen er forutsatt å kunne yte innsats langt utenfor egen kommunes geografiske ansvarsområde. RITS-ordningen innebærer at mannskapene opplæres og øves særskilt for å kunne settes om bord fra helikopter for å kunne håndtere de utfordringer de vil møte ved brannsituasjoner på passasjerskip.

I tillegg til den formelle RITS-ordningen, har enkelte brannvesen bygget opp egen kompetanse og anskaffet materiell for å kunne håndtere hendelser til sjøs, uten at de formelt har en RITS- avtale med DSB.

Jeg anser organiseringen av dagens RITS- ordningen som tilfredsstillende.

Justisdepartementet ser likevel på mulighetene for å utvide ordningen til å omfatte flere brannvesen, samt en utvidelse av ordningen til også omfatte andre typer hendelser som eks. kjemikal ulykker på fastlandet.