Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:666 (2008-2009)
Innlevert: 06.02.2009
Sendt: 09.02.2009
Besvart: 16.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hvor mange veitunneler her i landet overvåkes fortsatt via ISDNs D-kanal, i hvilke fylker gjelder dette i så fall og hva vil statsråden gjøre for å ivareta trafikksikkerheten i berørte veitunneler etter 01.01.2010?

Begrunnelse

Telenor har varslet kommuner og andre aktører om at de fra 31.12.2009 "skrur av" den 3. kanalen i ISDN-systemet, også kalt D-kanalen eller ISDN pak. Denne kanalen benyttes typisk til å transportere signaler til alarmsentraler, brannvarslingsanlegg, trygghetsalarmer og alarmsystemer i sykehjem og omsorgsinstitusjoner.
Ny teknologi som bredbånd og GPRS gjør at det i dag finnes nye alternativer til ISDN. Skifte av teknologisk plattform kan imidlertid skape utfordringer. Dersom D-kanalen i ISDN-systemet blir slått av og ny kanal for signalering av alarmer ikke er etablert, vil dette kunne skape store sikkerhetshull.
D-kanalen, eller ISDN pak, er ikke en såkalt regulert tjeneste og forvaltes i så måte av Telenor alene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Tunnelene på vegnettet i Norge overvåkes fra de 5 regionale Vegtrafikksentralene i Statens vegvesen. Dette er fjernovervåking som krever gode og sikre linjer. Dette gjelder mottak av nødtelefoner, styring og overvåking av ventilasjon, lys, pumper, stopplys og eventuelle bommer osv. Ikke alle tunneler har slikt utstyr, men det blir stadig flere som krever stabil kommunikasjonsløsning

Statens vegvesen har et betydelig antall tunneler fordelt på Regionene nord, midt, vest og sør som har løsningen med ISDN pak i dag. For å komme fram til en godkjent løsning også etter at leveransen av ISDN pak stopper 31. desember 2009 er det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen og Telenor. Arbeidet er startet opp, men gruppen har så langt ikke funnet en fullgod erstatning. Det er foreslått ADSL løsninger, men dette kan ikke leveres over alt. Statens vegvesen kan heller ikke akseptere at det brukes mobilnettbaserte løsninger.

Vegdirektoratet vil avvente resultatet av arbeidsgruppens arbeid og vil på det grunnlaget følge opp saken overfor Telenor, slik at en tilfredsstillende løsning kan sikres. Aktuelle utfall vil da kunne være enten å få utsatt datoen for stans i leveringen av denne tjenesten eller få godkjenning for andre løsninger enn det som er godkjent i dag.

Jeg forutsetter at Vegvesenet og Telenor kommer fram til en løsning som ikke svekker overvåkingen av våre vegtunneler og departementet vil derfor følge den videre prosessen.