Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:676 (2008-2009)
Innlevert: 09.02.2009
Sendt: 10.02.2009
Besvart: 16.02.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Vil finansministeren nå fjerne toll på lammekjøtt slik at norske forbrukere kan ha et reelt valg når de handler varen, og slik at bønder utenfor Norge også kan levere lammekjøtt uten proteksjonistiske tollbarrierer?

Begrunnelse

Norske sauebønder klarer per i dag ikke å produsere og levere nok lammekjøtt til å dekke etterspørselen fra kunder.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I årlige jordbruksavtaler avtales det målpriser på ulike varer og varegrupper av jordbruksprodukter, deriblant lammekjøtt. Målprisene skal være priser som jordbruket reelt sett skal kunne oppnå ut fra balanserte markedsforhold, det fastsatte importvern og de markedsreguleringsmuligheter som er til disposisjon.

Statens Landbruksforvaltning (SLF) har ansvar for å overvåke at markedsprisene for jordbruksvarer ikke overstiger jordbruksavtalens målpriser. Markedsregulator for lammekjøtt (Nortura BA) rapporterer noteringspriser på representantvarer på lammekjøtt løpende til SLF. Dersom prisene på representantvarene overstiger målprisen to uker på rad, innrømmer generelt SLF administrative tollnedsettelser for å stimulere til økt import. Det kan også innrømmes administrative tollnedsettelser for å forhindre at gjennomsnittlig markedspris gjennom året overstiger målpris.

Markedsreguleringen skal sørge for at prisen kjøttprodusentene får for slaktet er stabil og ligger nærmest mulig det nivået som er bestemt i jordbruksoppgjøret (målprisene). Ett sentralt virkemiddel i markedsreguleringen er tollvernet. Det er derfor ikke aktuell politikk å foreslå en generell fjerning av toll på lammekjøtt.

Det forventes noe underdekning av lammekjøtt i det norske markedet framover. SLF har derfor satt ned tollsatsen for lam fra 2. mars og ut mai. Tollsatsen er satt til 23 kroner per kg og gjelder fram til 12. april (ordinær tollsats for ferskt, kjølt eller fryst lam er 32,49 kroner per kg). Tollnivået er fastsatt på en måte som skal gjøre det mulig å importere lam til priser som tilsvarer norsk pris.