Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:699 (2008-2009)
Innlevert: 12.02.2009
Sendt: 13.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I forbindelse med Markaloven som nå er til behandling i Stortinget, har det blitt satt fokus på Huken pukkverk og dets status i forhold til den nye loven. Pukkverket ligger innenfor dagens markagrense, men det sies at det er skjedd nærmest ved en inkurie og at dette må bety at pukkverket får varig dispensasjon for å drifte videre. Det er viktig, ikke minst for lokalbefolkningen, å få klarhet i hva markaloven i praksis vil bety.
Hvordan ser statsråden på pukkverkets videre drift i lys av det nye lovforslaget?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Huken pukk- og asfaltverk ligger i sin helhet innenfor markagrensa, jf. Forskrift om rikspolitisk bestemmelse om midlertidig markagrense for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Oslo og Akershus av 29. juni 2007 (RPB om Marka) og forslag til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). Det aktuelle området er svært viktig som inngangsport til Marka for store deler av Oslos befolkning. Avgrensningen av Marka er derfor foretatt ut fra en grundig og omfattende vurdering.

Dagens drift baserer seg på en reguleringsplan fra 1971 og fylkesmannens utslippstillatelse fra 1992. Nåværende regulering begrenser uttaket til en total uttaksmengde på 10 millioner tonn. I følge tiltakshaver Oslo Vei AS er det per 2008 tatt ut 9 millioner tonn. Med dagens uttaksmengde på 200 000 tonn per år tilsier dette en begrenset driftstid. Eksisterende næringsvirksomhet i Marka, herunder bergverk, vil kunne videreføres under markaloven.

Miljøverndepartementet har nylig hatt planprogram for reguleringsplan for utvidelse av Huken på forelegging. Jeg regner med at Oslo kommune vil vurdere den planlagte utvidelsen i forhold til ny markalov.