Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:721 (2008-2009)
Innlevert: 16.02.2009
Sendt: 16.02.2009
Besvart: 23.02.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I Dagbladet 14. februar svarer kulturminister Trond Giske følgende på hvorfor han ikke skal ha møter med politisk opposisjonelle for å drøfte menneskerettighetsspørsmål, herunder mangelen på ytringsfrihet, i forbindelse med sin tur til Cuba 14. til 18. februar: "Vi gjør det ambassaden mener er det beste."
Hva gjør utenriksministeren for å sikre at ambassadene legger opp til møter med politisk opposisjonelle og at det er et sterkt fokus på menneskerettighetsspørsmål i forbindelse med offisielle besøk til stater som Cuba?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringens medlemmer er fullt ut innforstått med at menneskerettigheter er et av de sentrale temaene i Norges forhold til Cuba. Statsråd Giske er spesielt bevisst på dette og kjenner problemstillingene godt blant annet i lys av at han besøkte Cuba ved en lignende anledning for drøyt et år siden.

Bakgrunnen for Giskes besøk til Cuba i forrige uke var en offisiell invitasjon fra den kubanske kulturministeren om å delta på den internasjonale bokmessen i Havanna. Kirke- og kulturdepartementet la i samarbeid med det kubanske kulturdepartementet opp til et omfattende program for Giske i tett dialog med Norges ambassade i landet.

Utenriksdepartementet og ambassadene gir ofte råd i forbindelse med utforming av program.

Det er riktig at det denne gang ikke ble lagt inn samtaler med dissidenter i Giskes program. Det ble imidlertid lagt inn et møte med den katolske kirken som spiller en sentral rolle i debatten om religionsfrihet og ytringsfrihet. Giske hadde også god anledning til å møte kulturlivets representanter med ulike meninger og ståsted.

I samtalen med sin kubanske kollega tok Giske opp menneskerettighetssituasjonen i landet. Han uttrykte blant annet Norges bekymring for situasjonen for politiske fanger, ytringsfrihet, pressefrihet og tilgangen til utenlandske aviser.

Vår ambassade i Havanna har for øvrig nær kontakt med dissidentmiljøet i landet, noe den vil fortsette å ha i tiden framover.

For øvrig vil jeg vise til mine svar på skriftlige spørsmål nr. 589 (2008-2009), nr. 482 og 481 (2008-2009), samt den utenrikspolitiske debatten i Stortinget 12. februar 2009, og mitt svarbrev til Høyres stortingsgruppe av 14. mai 2008 som bl.a. gjør rede for Norges politiske forhold til Cuba.