Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:744 (2008-2009)
Innlevert: 19.02.2009
Sendt: 19.02.2009
Besvart: 24.02.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): En norsk kokk har nettopp vunnet konkurransen Bocuse d`Or og norske råvarer blir frenhevet for å være i verdensklasse. En norsk ost får nå eksport muligheter etter å ha blitt presentert på årets Grune woche i Berlin. Det er imidlertid lite som tyder på at vi har en god nok strategi for å markedsføre det kulinariske Norge. Delingen mellom landbruks- og fiskeriinteressene forsterker dette.
Vil statsråden utarbeide en helhetlig strategi for Stortinget om Norge som en kulinarisk nasjon og reisemål?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Den norske innsatsen under det uoffisielle VM for kokkekunst, Bocuse d'Or, har vært imponerende og tilsvarende også for Kokkelandslagets gullmedalje i Olympiaden i Erfuhrt i 2008.

Norske kokker har utmerket seg meget positivt i mange år, og norsk sjømat velges ofte som råvare i konkurransene. Under Bocuse d’Or Europe i Stavanger i 2008 ble også norsk lam valgt som en hovedråvare.

Det er viktig med et godt samarbeid på tvers av sektorer for å lykkes i arbeidet med å fremme Norge som en kulinarisk nasjon og reisemål. Under konkurransen i Stavanger gikk derfor flere departementer sammen om å bevilge midler til en felles profilering av norsk kokkekunst, norsk matproduksjon og norsk reiseliv. Arbeidet ble koordinert av Innovasjon Norge.

Regjeringen har, på kort sikt, ingen planer om å lage stortingsmelding om Norge som kulinarisk nasjon og reisemål, men regjeringen har utarbeidet flere strategier der mat og reiseliv inngår. I reiselivsstrategien "Verdifulle opplevelser - Nasjonal strategi for reiselivsnæringen" heter det blant annet:

"Regjeringen vil sikre gode matopplevelser og viderefører frivillige kvalitetsmerkeordninger for mat som er relevante for reiselivsnæringen."

Landbruks- og matdepartementet har også utarbeidet strategien "Smaken av Norge" som inneholder en rekke konkrete tiltak for å få til økt produksjon og omsetning av norske matspesialiteter.

På bakgrunn av overnevnte mener jeg at regjeringen arbeider aktivt for å fremme Norge som en kulinarisk nasjon og reisemål.