Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:797 (2008-2009)
Innlevert: 27.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 06.03.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Nylig tapte Telenor en rettssak i Sibir, og selskapet kan komme til å måtte betale 12 mrd. kroner i erstatning. Telenor opplyser at dommen vil bli anket, om nødvendig helt til høyesterett. Telenor kan i følge dommen, bli pålagt å betale hele erstatningsbeløpet før anken er behandlet, og dersom dette skjer kan verdiene være borte om Telenor vinner frem med sin anke.
Hvilke konkrete og aktive grep vil Regjeringen gjøre i denne saken for å forsvare Telenors interesser i Russland?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen følger utviklingen i Telenor-saken i Russland meget nøye.

Det er viktig at Telenors sak får en rettferdig behandling i det russiske rettsvesenet og at dommen ikke effektueres før alle ankemuligheter er uttømt.

Regjeringen har flere ganger tatt opp Telenors situasjon i samtaler med det russiske lederskap.

Etter at ankedomstolens avgjørelse ble kjent, sendte jeg et brev til første visestatsminister Viktor Zubkov, der jeg uttrykte stor bekymring. Etter dette har vi hatt en telefonsamtale 5. mars. Visestatsminister Zubkov er min motpart i den Norsk-russiske økonomiske regjeringskommisjon, og det er derfor naturlig å henvende meg til ham.

Jeg diskuterte også Telenor-saken med første visestatsminister Zubkov under kommisjonsmøtet i oktober i fjor, og viste til at dette er en sak norske myndigheter er svært opptatt av.