Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:800 (2008-2009)
Innlevert: 27.02.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Er det riktig som det fremgår i en artikkel i Bergens Tidende nylig at nye ferjer kun dimensjoneres for en hastighet på 12 knop og hva er i så fall begrunnelsen for dette?

Begrunnelse

Utviklingen i ferje-materiell har gått tregt, men likevel har vi nå fått relativt nye gassferjer som holder en fart på 20-22 knop. For å betjene viktige transportårer til sjøs er det selvsagt avgjørende at materiellet stadig utvikles og forbedres i tråd med utviklingen og de muligheter ny teknologi gir mulighet for. En hastighet på 12 knop er ingen nyvinning, snarere et lang tilbakesteg, rutebåter langs kysten gikk med høyere hastighet enn dette for 50 år siden.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I anbudsregimet bygger rederiene ferjene på den måten de mener det er fornuftig både for rutetilbudet og den kapasitet i gjeldende anbud og for fremtidige konkurranser. Regjeringen har også et ønske om å bidra til økt bruk av gassferjer. Anbudet på Bodø-Moskenes-Værøy-Røst går ut med krav om bruk av gassferjer.

Statens vegvesen legger til grunn konvensjonell fart (12-14 knop) ved utarbeidelse av rutetilbudet i konkurransegrunnlagene. Dette er et fartsnivå hvor drivstofforbruket er relativt moderat. Økt fart øker drivstofforbruket eksponentielt, noe som gjør at økt fart gir store utslipp per minutt spart for de reisende. Selv om krav til gassdrift reduserer miljøbelastningen, vil krav til økt fart også for gassferjer gi eksponentiell økning av utslippene. Et rutetilbud som baseres på konvensjonell fart gir i tillegg til moderate utslipp også et totalt sett best mulig rutetilbud med de ressurser som er stilt til rådighet over statsbudsjettet.