Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:801 (2008-2009)
Innlevert: 27.02.2009
Sendt: 02.03.2009
Besvart: 16.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Med bakgrunn i flere tilfeller av kortavlesing på NSBs billettautomater på Oslo S. Hva vil statsråden gjøre for å hindre misbruk og forbedre automatene og dermed brukernes rett til å kjøpe billetter på en trygg måte?

Begrunnelse

NSB har de siste årene satt opp billettautomater på mange stasjoner, for at togreisende skal kunne kjøpe sine togbilletter. På Oslo S. er kundene nå henvist til automatene, da langt færre NSB-ansatte selger billetter over disk.
En fredag i februar kjøpte undertegnede billett til Moss, på en av disse automatene, og brukte mitt private bankkort. Etter en times ventetid på forsinket tog, med kjøp av avis, gikk turen videre til Moss. Kort tid senere oppdaget jeg at min lommebok var stjålet. I løpet av kvelden ble det klart at min konto var tappet, i løpet av en halv time (ca.19000 kr.), altså var min kode blitt avlest. Jeg brukte kortet sist på billettautomaten.
Ved retur til Oslo S, henvendte jeg meg til de NSB-ansatte som var behjelpelige ved automatene. Det ble da bekreftet at man tidligere hadde hatt problemer med at uvedkommende stod på galleriet ovenfor automatene og avleste kundenes koder, for senere å stjele kortet... Man hadde da satt opp en rød, trekantet plastplate øverst i høyre hjørne. Jeg mente dette var helt utilstrekkelig, da det likevel ikke var vanskelig å lese av koden. Det er heller ikke enkelt å skjerme koden med begge hendene, da reisende ofte også må holde på sin bagasje! Jeg ba vedkommende ansatt å melde fra om episoden og forbedre kundenes situasjon. Det må være mulig å sette opp en boks eller forheng for å hindre innsyn ved innkoding. Saken er selvsagt meldt politiet, med ovennevnte forklaring.
Det er ubehagelig å bli fratatt alle kort og personnummer. Da det synes som dette er et problem flere kunder har opplevd, mener jeg NSB nå må forbedre sine automater, spesielt når de står midt i "Østbanehallen" og vi er kjent med at det er en del kriminalitet på Oslo S.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er opptatt av at togtrafikken skal fungere bra og utgjøre et miljøvennlig, sikkert og godt alternativ for folk som ønsker å reise kollektivt. Det er derfor uheldig og beklagelig at enkeltpersoner opplever kortavlesning ved kjøp av reise på NSBs billettautomater på Oslo S.

Politiet, NSB, Rom Eiendom (Rom) og Jernbaneverket (JBV) har jevnlig kontakt for å vurdere hva som kan gjøres med tyveri og svindel på Oslo S, som er et av landets mest besøkte steder. Politiet arbeider med å være mer synlig og operere med spanere. Videre er det på trappene at politiet skal ha reetablere en post inne på stasjonen. Jernbaneverket, på sin side, ber kundene med jevne mellomrom over høyttaleranlegget om å ta godt vare på sine eiendeler, og NSBs personale er mye tilstede ved billettautomatene nesten til en hver tid. NSB vil nå gjøre eget personale og vektere oppmerksom på at de kan bli enda mer aktive i forhold til å gjøre kunden oppmerksom på å skjule sin pin-kode, og be kunden om å passe på sine verdisaker til en hver tid.

Billettautomatene har videre fått påmontert en skjerm for å gjøre det vanskeligere å filme eller se inntasting av pin-kode fra galleriet over trafikkhallen, og fra gulvet. Det er nok fremdeles mulig å titte over skulderen, men med normal skjerming av kortterminalen ved bruk av egen kropp og hender, mener NSB at dette er vel så sikkert og mer lukket enn i noen butikker, andre automater og minibanker som det er naturlig å sammenligne seg med. Å innføre avlukker vil kreve mer plass i hallen, noe som gjør det vanskeligere å få unna trafikken og yte hjelp til kundene som måtte trenge det. Av den grunn vurderer ikke NSB slike avlukker som en god løsning.

Det er viktig å jobbe kontinuerlig med forebygging. NSB vil derfor ta initiativ til å komme opp med ytterligere tiltak i samarbeid med Rom, JBV og politiet. Jeg vil holde meg orientert om dette arbeidet.