Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:820 (2008-2009)
Innlevert: 03.03.2009
Sendt: 03.03.2009
Besvart: 10.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I Nationen 27. februar 2009 antyder statssekretær i Olje- og energidepartementet, Robin Kåss, at det blir utfordrende å få i havn forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater innen oktober i år. Småkraftforeningen oppfordrer nå sine medlemmer til byggestopp.
Kan statsråden antyde hva dagens fremdriftsplan er for innføring av grønne sertifikater, og om man anser at Norge vil ha uavklarte spørsmål i forhold til EU om fornybarsatsingen den dagen Sverige har fått avklart sine forpliktelser i forhold til EUs fornybardirektiv?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Den 27. juni 2008 ble det lagt frem en forståelse med Sverige om utvikling av et felles marked for elsertifikater. Ambisjonen er å ha på plass de sentrale prinsippene for hvordan markedet skal utformes, og andre relevante spørsmål, innen 1. oktober 2009.

Jeg er godt i gang med arbeidet om denne viktige saken. EUs fornybardirektiv, herunder fornybarmålene og utviklingen av handelsmekanismene som dette direktivet åpner for, står sentralt i arbeidet med et felles elsertifikatmarked med Sverige. Sveriges forpliktelser i forhold til direktivet er allerede fastsatt. Sverige skal ha nå et totalt mål om 49 prosent fornybar energi innen 2020, jf. Annex I i direktivet.

Fornybardirektivet er vurdert som relevant for Norge. Vi er nå inne i en fase der vi vurderer hva dette vil bety for oss. Denne vurderingen skjer parallelt med prosessen med Sverige om et felles elsertifikatmarked.

Jeg må igjen få be om forståelse for at jeg ikke kan gi ytterligere detaljer om det pågående arbeidet med å etablere et felles elsertifikatmarked med Sverige.