Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:886 (2008-2009)
Innlevert: 17.03.2009
Sendt: 18.03.2009
Besvart: 24.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil stasråden bekrefte at arbeidet med å få på plass tidsvitneprosjektet er påbegynt samt at statsråden ser dette som en hastesak, er riktig?

Begrunnelse

I mitt spørsmål 15:717 får jeg til svar av statsråden at etter en statusrapport fra VOX, vil statsråden vurdere hvilke grep som er hensiktsmessig fra departementets side å gjøre for å sikre bevaring av tidsvitneskildringer.
Men da statssekretær Lisbeth Rugtvedt hadde et møte med Stiftelsen "neveragain.no" den 10. mars 2009, ble det opplyst at det arbeidet statsråden henviste til ikke er påbegynt, samt at departementet først nå vil ta kontakt med øvrige departementer for å starte diskusjonen om hvordan dette prosjektet kan finansieres. På dette grunnlaget har Stiftelsen sett seg nødt til å innstille all aktivitet, permittere de ansatte samt vedtatt å stryke publiseringsløsningen den 31. mars 2009, da det er helt tydelig at departementet ikke ser at denne saken haster.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg viser til mitt svar til representanten Schmidt på spørsmål nr. 717, der det framgår at Kunnskapsdepartementet har bedt Vox ta opp med freds- og menneskerettighetssentrene hvordan komiteens merknad om tidsvitneproblematikken i Budsjett-innst. S.nr. 12 (2007-2008) kan følges opp. På bakgrunn av dialogen med freds- og menneskerettighetssentrene har Vox utarbeidet en rapport om temaet. Rapporten, som nå er oversendt departementet, vil sammen med øvrig informasjon utgjøre grunnlaget for departementets videre vurdering av saken.

Jeg kan videre opplyse at Kunnskapsdepartementet vil bidra med kr 150 000 til stiftelsen neveragain.no, som et bidrag til å opprettholde driften inntil stiftelsen har funnet en mer permanent finansieringsløsning.