Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:928 (2008-2009)
Innlevert: 23.03.2009
Sendt: 24.03.2009
Besvart: 03.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Statens pensjonsfond - utland la tidligere denne måneden frem sitt resultat for 2008. Det viste en "negativ avkastning" på 633 mrd. kroner. Som belønning for dette rekordtapet, ble det utbetalt mer enn 47 millioner kroner i bonus til de ansatte. Til nå er kun bonusutbetalingen til fondets leder offentliggjort. Finansministeren har tidligere argumentert for større åpenhet om lønns- og bonusforhold i finansnæringen.
Vil finansministeren ta initiativ til offentliggjøring av bonusutbetalingene til samtlige forvaltere NBIM benyttet i 2008?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Statens pensjonsfond – Utland forvaltes av Norges Bank. Norges Bank har lagt seg på regnskapslovens bestemmelser og offentliggjør lønn for alle ledende ansatte. Lederen for Norges Bank Investment Management (NBIM) inngår i ledergruppen for banken, og hans lønn offentliggjøres. Ingen på nivået under områdelederne regnes som ledende ansatte i banken, verken i NBIM eller andre deler av banken.

Utover dette opplyses det om lønns- og bonussystemer i årsmeldingen om fondet NBIM la fram 11. mars i år. Det framgår her blant annet:

- hvor mange som har prestasjonsbasert lønn

- hvilken gjennomsnittlig fastlønn disse har

- hvilken øvre bonusramme det er i hhv investeringsavdelingene og operasjonelle avdelinger

- hvilken bonusutbetaling som ble gitt i 2008 i prosent av den øvre rammen

Samlet gir dette et godt bilde av lønns- og bonussystemene i banken, der både gjennomsnittlig fastlønn og bonus er tilgjengelig, i tillegg til informasjon om hvor mange som omfattes.

Det er – og skal være – stor åpenhet om hvordan fondet forvaltes. I brev til Norges Bank av 5. mai 2006 ba jeg derfor banken vurdere hvordan de kunne bidra til økt åpenhet om godtgjøringen til ansatte i Norges Bank som forvalter Statens pensjonsfond – Utland. Rapporteringen om lønn har siden den gang blitt utvidet.

Det er stor offentlig interesse rundt godtgjøringen til ansatte i Norges Bank som forvalter Statens pensjonsfond – Utland. Jeg regner med at banken også har notert seg dette, og at man nøye ser på om ikke åpenheten kan økes ytterligere. Finansdepartementet har dialog med Norges Bank, og departementet har formidlet dette synet til banken.