Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:929 (2008-2009)
Innlevert: 23.03.2009
Sendt: 24.03.2009
Besvart: 30.03.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Har statsråden ambisjoner om å følge opp anbefalingene i de rapportene hun selv har bestilt, og innen 31. desember 2009?

Begrunnelse

Den 31. desember 2009 er planlagt som siste dag for husleiereguleringsloven. I følge rapporten fra Mollan-utvalget, står rundt 3 500 husstander i Oslo i fare for å få en dramatisk økning i husleien. 80 prosent av beboerne er over 50 år. Rapporten "Botrygghet ved avvikling av husleiereguleringen" tar til orde for å få opprettet en støtteordning for leietakere over 70 år med mer enn 20 års sammenhengende botid. I tillegg foreslås det en øvre grense for boutgifter på 14 500 kroner. I statsbudsjettet for 2009 er det ikke satt av midler til en støtteordning.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er opptatt av denne saken, og Regjeringen ser nå på hvordan vi kan hjelpe personer med svak økonomi til å bli boende i boligen sin etter at husleiereguleringsloven avvikles 1. januar 2010. Jeg kan forsikre om at jeg vil vurdere de anbefalingene som fremkommer i rapporten ”Botrygghet ved avvikling av husleiereguleringen”.