Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:942 (2008-2009)
Innlevert: 25.03.2009
Sendt: 25.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Omfanget av bompengeinnbetalingene øker med 30 % i perioden 2006-2009. Hittil i perioden har Stortinget gjennom 24 ulike saker fattet vedtak om nye bompengefinansierte prosjekter mot FrPs stemmer.
Kan statsråden legge frem en oversikt som viser beregnet innbetaling fra bilistene i eksisterende bompengeprosjekter vedtatt før 2006 og alle nye vedtatt i perioden 2006-2009, spesifisert årlig for kommende NTP-periode 2010-2019 og med angivelse av årlig investeringsbidrag m/formål samt innkrevingskostnad og rentekostnader?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det bes i spørsmålet om å få presentert en oversikt over alle eksisterende bompengeprosjekter vedtatt til og med 2009 som viser investeringsbidrag m/formål, innkrevingskostnader og rentekostnader årlig for perioden 2010 – 2019.

Pr. mars 2009 var det innkreving av bompenger i 48 ulike bompengeprosjekter, i tillegg finnes ett prosjekt med innkreving av lokal drivstoffavgift (Tromsø).

Å utarbeide en oversikt over årlige forventede bompengeinntekter, investeringsbidrag og rentekostnader for eksisterende og nye bompengeprosjekter vedtatt til og med 2009 for perioden 2010-2019 er en svært omfattende oppgave og en slik oversikt vil uansett være beheftet med stor usikkerhet. Innenfor svarfristen for dette spørsmålet har det ikke vært mulig å utarbeide en oversikt som er kvalitetsmessig holdbar. Dette skyldes at framtidig årlig trafikk, gjennomsnittlige takster, rentenivå, driftskostnader og prisstigning i et så langt tidsperspektiv krever utredninger og vurderinger som nødvendigvis vil ta tid.